život
a business
s nadhledem

Excelence

Stabilita společnosti Steiner & Makovec souvisí se stabilitou svých zákazníků a stabilita zakazníků souvisí s řízením jejich rizik – risk managementem. Stabilita je ze středně i dlouhodobého hlediska základem prosperity každé společnosti, firmy nebo organizace. Prosperita souvisí s kvalitou, a proto považujeme dosažení mimořádné kvality - excelence za jednu z podmínek prosperity. Klademe tedy důraz na individuální přístup, profesionalitu a další hodnoty tvořící kompaktní systém jakosti – management kvality.

Postavení na trhu

Jako zakládající člen jednoho z největších makléřských uskupení v ČR a na Slovensku – OK Holdingu zpřístupňujeme našim zákazníkům rovněž ty nejlepší ceny pojištění, rozsah pojistného krytí, stejně jako servis při správě pojištění a vyřizování pojistných událostí.