Naším produktem je optimalizace pojistných zájmů zákazníků.

Od doby vzniku,  to je od roku 2000 jsme  nezávislou poradenskou společností v oblasti  identifikace a řízení rizik, ohrožujících právnické i fyzické osoby. Poradenství je založeno na kombinaci vysoké kvalifikovanosti a schopnosti pružně zpracovávat informace na pojišťovacím a finančním trhu. Naším produktem je neustálá optimalizace pojistných zájmů zákazníků. 

Pojistným zájmem zákazníků rozumíme široký rozsah krytí rizik podporující stabilitu, efektivní vynakládání s finančními prostředky na pojištění, dosahování oprávněných náhrad z nastalých škod a maximální pohodlí  s vyřizováním této agendy.

Základem spolupráce se zákazníky je propracovaný a komplexní pojistný program, neustále korigovaný vyvíjejícími se podmínkami trhu a pojistnými událostmi.

Tlakem na mimořádnou kvalitu a individuální přístup podporovaným moderními postupy a technologiemi tak vytváříme dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Rovněž dlouhodobost podporuje stabilitu a proto napomáháme vytvářet i vyvážené obchodní vztahy mezi námi, našimi zákazníky a dodavateli – pojišťovnami.

Mimořádného užitku v oblasti cen pojištění, rozsahu krytí rizik a pružnosti  likvidace  pojistných událostí dosahujeme pro naše zákazníky prostřednictvím jednoho z největších makléřských uskupení v ČR a na Slovensku OK Holdingu a sítě jeho poboček.  

Obchodní údaje:

Steiner & Makovec s.r.o.
Dubno 76
261 01 Příbram
IČ: 26209063
Výpis z OR

Koncese:

Rozhodnutí o registraci pojišťovacího a zajišťovacího makléře
Osvědčení o zápisu do registru jako pojišťovací makléř
Osvědčení o zápisu do registru jako pojišťovací agent
Osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele
Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti


Členství:

Asociace českých pojišťovacích makléřů
Asociace malých a středních podniků
Agrární komora Příbram


Pojištění

Osvědčení o pojištění profesní odpovědnosti na 1,2 mil Eur od ČPP