život
a business
s nadhledem

Excelence

Stabilita společnosti Steiner & brokers, s.r.o. souvisí se stabilitou svých zákazníků a stabilita zakazníků souvisí s řízením jejich rizik – risk managementem. Ze středně i dlouhodobého hlediska proto považujeme dosažení mimořádné kvality – excelence za jednu z podmínek prosperity každé společnosti, firmy nebo organizace. Podmínkou je tedy individuální přístup, profesionalita a další hodnoty tvořící kompaktní systém jakosti – management kvality.

Postavení na trhu

Jako zakládající člen jednoho z největších makléřských uskupení v ČR a na Slovensku – OK Holdingu zpřístupňujeme našim zákazníkům rovněž ty nejlepší ceny pojištění, rozsah pojistného krytí, stejně jako servis při správě pojištění a vyřizování pojistných událostí.