Fair Play,
partnerství,
profesionalita,
odbornost

Vize

Společnost Steiner & Makovec chce být vždy nezávislou, středně velkou, stabilní, společensky uznávanou firmou, která je měřítkem kvality ve svém oboru.

Poslání

Společnost Steiner & Makovec bude vždy usilovat o maximální spokojenost zákazníků a dodavatelů – pojišťoven v oblasti řízení rizik a tím rozvíjet pojistnou myšlenku a dobré jméno pojišťovacího makléřství.

Hodnoty

Základními hodnotami společnosti Steiner & Makovec jsou hodnoty jako “fair play“, partnerství, profesionalita a odbornost. Tyto hodnoty musí být vždy upřednostňovány při naplňování vztahů mezi společností a zákazníky, společností a dodavateli – pojišťovnami, lidmi společnosti, ale i ostatními partnery.