Komunikace,
porozumění
potřebám
zákazníka,
spolehlivost

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality chápeme jako nástroj pro řízení procesů vedoucích ke stabilitě a prosperitě našich zákazníků. Proto klademe důraz zejména na porozumění potřebám zákazníka, komunikaci, spolehlivost a včasnost naší reagence.

Orientace na zákazníka je základním pravidlem v naší společnosti, kterým se řídí vedení a všichni pracovníci. Všichni jednají též v souladu s vizí, posláním, hodnotami společnosti a politikou kvality.

Naše práce a procesy jsou proto plánovány, měřeny, korigovány a jsou stanovovány ukazatele pro zlepšování.

Systém managementu kvality Steiner & brokers, s.r.o. je tvořen podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 a řídí se jím činnosti spojené se zajišťováním komplexních služeb v oblasti řízení rizik zákazníků a pojištění.

Systém zahrnuje:

Prohlášení o politice kvality a cíle kvality
Příručku kvality
Dokumentované postupy požadované ČSN EN ISO 9001:2009
Dokumenty potřebné pro zajištění, plánování, fungování a řízení procesů
Záznamy požadované ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost byla certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 v roce 2013.

Společnost Steiner & brokers, s.r.o. absolvovala též projekt Model Excelence EFQM varianta Start 2007 pod záštitou Sdružení pro cenu ČR za jakost.