Pojištění nemovitostí – podpojištění

Dovolujeme si Vás upozornit na situaci, která vznikala postupně několikaletým nárůstem cen stavebních materiálů a prací. Jen za rok 2021 odhadují analytici průměrný nárůst těchto cen o 40%, přičemž předtím během let 2017 – 2020 došlo k nárůstu těchto cen již o 20 – 100% dle charakteru stavby. Další nárůst cen zaznamenáváme i v letošním roce 2022 a tak nebývá dnes výjimkou, že nemovitosti, u kterých nebyla delší dobu aktualizována pojistná částka (maximální limit plnění pojišťovny) jsou pojištěny na 50% i méně své pojistné hodnoty. V případě pojistné události to pak znamená krácení náhrady škody v poměru rovnajícímu se míře podpojištění, to je poměru pojistné hodnoty a pojistné částky.
Jinými slovy pojišťovna vyplatí polovinu skutečné škody.

Druhým důvodem k posouzení Vaší pojistky jsou stále častěji se opakující živelné události a nedobrá prognóza jejich výskytu v budoucnosti. Kdo by ještě nedávno uvěřil, že naší zemí se prožene ničivé tornádo!

Rozhodněte sami, zda současná pojistka Vám postačuje ke krytí případných nákladů na znovupořízení nemovitosti či její opravy po živelné události.

Náš tým je připravený Vám pomoci při stanovení aktuální pojistné částky, případně pojistnou smlouvu upravit dle Vašeho přání.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost této zprávě a přejeme si upřímně, aby se Vás a Vašeho majetku žádná z uvedených nepříjemností nedotkla.

S pozdravem

Ing. Aleš Steiner, jednatel společnosti a kolektiv spolupracovníků